Επικοινωνία

Διαχειριστής platform.imaginethecity.gr :
[email protected]

Εκθέσεις “Φαντάσου την Πόλη” :
[email protected]

Γενικές πληροφορίες
[email protected]

Τ:  6944469170